-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179

รหัสโรงเรียน : 740115

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 – วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037251447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179

-- advertisement --