-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

รหัสโรงเรียน : 640083

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45/14 – ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 086-2803250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

-- advertisement --