-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 201087

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 326 มีชัย โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044961005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

-- advertisement --