-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

รหัสโรงเรียน : 620182

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 214 วังลึก-ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055910240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

-- advertisement --