-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแสนสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสนสำราญ

รหัสโรงเรียน : 520231

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแสนสำราญ เลย – เชียงคาน จอมศรี เชียงคาน เลย 42110

โทรศัพท์ : 042877218

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสนสำราญ

-- advertisement --