โลโก้โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม

รหัสโรงเรียน : 700094

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 – หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 0987500012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม