-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

รหัสโรงเรียน : 180271

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 – บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

-- advertisement --