โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

รหัสโรงเรียน : 710732

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย – นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย