-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบะไห

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบะไห

รหัสโรงเรียน : 710163

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบะไห – ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : 045-370160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบะไห

-- advertisement --