-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

รหัสโรงเรียน : 120023

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 103 – บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 086-1914248

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

-- advertisement --