-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่พุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่พุง

รหัสโรงเรียน : 120223

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแม่พุง – ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 0907549531

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่พุง

-- advertisement --