-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030474

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นามน นามน กาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ : 043-867282

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

-- advertisement --