-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

รหัสโรงเรียน : 120623

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 เทิง-เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053797635

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

-- advertisement --