-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

รหัสโรงเรียน : 030535

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ : 043818046

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

-- advertisement --