-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

รหัสโรงเรียน : 130179

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 309 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053453498

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

-- advertisement --