-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 550201

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลำไพล เทพา สงขลา 90260

โทรศัพท์ : 074596878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

-- advertisement --