-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

รหัสโรงเรียน : 380492

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 – หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 056760233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

-- advertisement --