-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

รหัสโรงเรียน : 520256

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านปากห้วย หมู่ 6 – หนองผือ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 042073528

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

-- advertisement --