-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

รหัสโรงเรียน : 520024

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 206 มลิวรรณ นาโป่ง เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042804399

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

-- advertisement --