-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคอนสา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคอนสา

รหัสโรงเรียน : 520318

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เชียงกลม – สงาว เชียงกลม ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 042-039-275

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอนสา

-- advertisement --