โลโก้โรงเรียนบ้านท่าบม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าบม

รหัสโรงเรียน : 520213

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – เขาแก้ว เชียงคาน เลย 42110

โทรศัพท์ : 0879513211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าบม