-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

รหัสโรงเรียน : 520258

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนากระเซ็ง – อาฮี ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 0-4286-3519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

-- advertisement --