-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโม้

รหัสโรงเรียน : 520312

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 042870168

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโม้

-- advertisement --