-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

รหัสโรงเรียน : 520246

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 042870173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

-- advertisement --