โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำมี

รหัสโรงเรียน : 520247

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – น้ำทูน ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 042039263

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำมี