-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี

รหัสโรงเรียน : 520386

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 ท่าสะอาด-โพนสว่าง ท่าสะอาด นาด้วง เลย 42210

โทรศัพท์ : 0878150835

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี

-- advertisement --