-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำแคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำแคม

รหัสโรงเรียน : 520261

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 263 – น้ำแคม ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 042801136

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำแคม

-- advertisement --