-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

รหัสโรงเรียน : 520311

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปากมั่ง ปากชม-ศรีเชียงใหมเ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 042870346

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

-- advertisement --