โลโก้โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาแบ่น

รหัสโรงเรียน : 520202

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 เชียงคาน-ปากชม บุฮม เชียงคาน เลย 42110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาแบ่น