-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องไผ่

รหัสโรงเรียน : 520237

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านร่องไผ่ – โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องไผ่

-- advertisement --