-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังขาม

รหัสโรงเรียน : 520243

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังขาม

-- advertisement --