โลโก้โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน

รหัสโรงเรียน : 520020

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 ฟากเลยธาตุ ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42100

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน