โลโก้โรงเรียนบ้านสงเปือย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสงเปือย

รหัสโรงเรียน : 520221

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่7 – ธาตุ เชียงคาน เลย 42110

โทรศัพท์ : 0823060923

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสงเปือย