-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

รหัสโรงเรียน : 520042

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 256 ไร่ทาม-สงเปือย น้ำสวย เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042870243

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

-- advertisement --