-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

รหัสโรงเรียน : 520041

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 238 ไร่ทาม-สงเปือย น้ำสวย เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042870250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

-- advertisement --