-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปกติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปกติ

รหัสโรงเรียน : 520251

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย – อาฮี ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 0909193975

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปกติ

-- advertisement --