-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

รหัสโรงเรียน : 520307

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 เชียงคาน-ปากชม ปากชม ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

-- advertisement --