-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทราย

รหัสโรงเรียน : 520060

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 147 กกดู่-น้ำพร นาแขม เมืองเลย เลย 42100

โทรศัพท์ : 042870272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทราย

-- advertisement --