-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

รหัสโรงเรียน : 520323

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ชมน้อย – ห้วยผักกูด ชมเจริญ ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 094-115-5361

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

-- advertisement --