-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไค้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไค้

รหัสโรงเรียน : 520245

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยไค้ – โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไค้

-- advertisement --