-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

รหัสโรงเรียน : 520327

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้าชมเจริญ – ชมเจริญ ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 0885710755

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

-- advertisement --