-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซำพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซำพร้าว

รหัสโรงเรียน : 520420

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – มอดินแดง-ดงน้อย บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 42240

โทรศัพท์ : 042870351

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซำพร้าว

-- advertisement --