-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซำไคร้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซำไคร้

รหัสโรงเรียน : 520416

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านซำไคร้ – โนนปอแดง ผาขาว เลย 42240

โทรศัพท์ : 042039600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซำไคร้

-- advertisement --