-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข

รหัสโรงเรียน : 520271

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข

-- advertisement --