-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น

รหัสโรงเรียน : 520392

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 140 – ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : 0828451485

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น

-- advertisement --