-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาวัว

รหัสโรงเรียน : 520078

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนาวัวพัฒนา วังสะพุง – ภูหลวง ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042813594

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาวัว

-- advertisement --