-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่

รหัสโรงเรียน : 520437

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาเหมือดแอ่ – ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240

โทรศัพท์ : 0810545427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่

-- advertisement --