-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโก

รหัสโรงเรียน : 520270

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนาโก – ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0963279069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโก

-- advertisement --