-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผาสามยอด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาสามยอด

รหัสโรงเรียน : 520282

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านผาสามยอด – ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 042870206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาสามยอด

-- advertisement --