-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพองหนีบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพองหนีบ

รหัสโรงเรียน : 520275

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 วังยางพองหนีบ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 042-870210

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพองหนีบ

-- advertisement --